Stichting Verder Kijken


RSIN/fiscaal nummer: 856223049

Vestigingsadres: Prins Hendriklaan 32, 3135 ZE Vlaardingen

Telefoonnummer: 0621261425

E-mailadres: stichtingverderkijken@gmail.com

Website: www.vantoftnaaroverkant.nl

Kamer van Koophandel: 6570771

IBAN-nummer:NL42ING0007500953


Kernprincipes en uitgangspunten van de instelling:

De stichting heeft ten doel het realiseren van kunst in de openbare ruimte waarbij betekenis wordt gegeven aan verleden, heden en toekomst en het verrichten van al het geen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk


Missie:

Onze missie is het realiseren van kunst in de openbare ruimte die het verleden zichtbaar maakt, een verbinding legt met het heden en de toekomst en deze betekenis geeft.

Wij werken vanuit de overtuiging dat kunst in de openbare ruimte de publieke ruimte mooier maakt. In een tijd waarin het leven vluchtig is, kan ‘verder kijken’diepgang geven. Verbondenheid met de leefomgeving door met beeldende kunst een connectie te maken tussen verleden en toekomst, is onze drijfveer. De openbare ruimte laat zich dan beter lezen als geschiedenisboek.


Werkzaamheden van de instelling:

Het opzetten, begeleiden en uitvoeren van kunstprojecten in de openbare ruimte die een relatie hebben met de geschiedenis van een plek. Daarnaast is het ons doel zoveel mogelijk mensen bij de kunstprojecten te betrekken. Dit om draagvlak en waardering te creëren voor de komst van een kunstwerk, om mensen bewust te maken van de verhalen achter de locatie, maar ook om financiën te genereren. De werkzaamheden bestaan uit:

  • Het selecteren van kunstenaars
  • Opdrachtverlening aan kunstenaars
  • Fondsenwerven
  • Randprogrammering verzorgen rondom kunstproject ten behoeve van communicatie/draagvlak en fondsenwerving


Meer informatie?

Check hier ons beleidsplan: Beleidsplan Stichting Verder Kijken.pdf